Get Adobe Flash player
KILKA SŁÓW O JEDNOSTCE OSP W CHEŁMIE ŚLĄSKIM

 

Pierwszą wzmianką o istnieniu sprzętu gaśniczego na terenie gminy Chełm Śląski pochodzi z XIX wieku. Jest to wzmianka w księdze parafialnej w drugim tomie, odnotowano pod data 26sierpnia 1866 roku cyt:,, ... po południu w Chełmku spaliło się 25 domów i 9 stodół . Sikawka Chełmska w akcji ratunkowe zasłużyła sobie na ogólna pochwałę." Skoro było słowo o chełmskiej sikawce to można uznać, iż już wtedy działało grono osób będących gotowych na niesienie pomocy w razie pożaru.

Można by więc, nie oficjalnie uznać datę 26 sierpnia 1866 roku za początek Ochotniczej Straży Pożarnej tamtych latach zwanym Chełmie Wielkim.

Oficjalny rejestr Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmie Wielkim odbył się 29 czerwca 1928 w Starostwie Pszczyńskim dokonał go ówczesny wójt gminy Wojciech Morkisz. Oficjalną nazwą straży była: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności w Chełmie Wielkim.

Prezesem straży –komendantem OSP został Piotr Wadas, w późniejszych latach komendantem straży został Robert Janota, który pełnił tą służbę do roku 1939.

Prawdopodobnie pierwszą siedzibą straży był drewniany budynek który mieścił się przy ulicy Krupiec obecnej ulicy Odrodzenia.

W roku 1942 sprowadzono pierwszą motopompę firmy ,, ROSENBAER" która była na ówczesne czasy szczytem osiągnięć technicznych. W tym czasie Straż Pożarna została przeniesiona do pomieszczeń gospodarczych na probostwie do czasu wybudowania Strażnicy przy ulicy Konarskiego. Budowie przewodniczył Paweł Mendrela a skarbnikiem był Walter Buchta. W budowie czynny udział mieli mieszkańcy Chełmu Śląskiego.

Od 1945 roku komendantem zostaje Paweł Adamczyk a prezesem ponownie Robert Janota, kolejnie prezesem zostaje Józef Turek, a komendantem Karol Jochymczyk. W następnej kadencji prezesem zostaje Karol Jochymczyk, a funkcję komendanta zgodnie ze statusem zostaje zmieniona na funkcję naczelnika, która pełni Gerard Witkowski kolejno Henryk Nyderek oraz Jan Synowiec który zostaje wybrany w kolejnych wyborach prezesem OSP, a funkcję naczelnika przejmuje Jerzy Ganobis który w 1992 roku zostaje wybrany na prezesa OSP. W roku 1996 prezesem zostaje Henryk Żórawik, Tadeusz Kawecki I wiceprezesem a Dariusz Wanot naczelnikiem, Piotr Koziołek sekretarzem a skarbnikiem Bogdan Miemczok . Kolejna zmiana zarządu Chełmskiej Straży Pożarnej następuje w 2001 roku gdzie stanowisko prezesa dalej piastuje Henryk Żórawik jak i Tadeusz Kawecki funkcje I wiceprezesa, Mariusz Ganobis zostaje naczelnikiem, Krzysztof Palka zastępcą naczelnika sekretarz Marek Paluch a skarbnikiem Krzysztof Miemczok. W skład Komisji Rewizyjnej OSP Chełm Śląski w roku 2001 weszli: Wiktor Balion przewodniczący oraz członkowie Gerard Witkowski, Franciszek Morkisz. Wielka zmiana zarządu OSP w Chełmie Śląskim następuje w 2006 roku gdzie zasłużeni członkowie chełmskiej straży oddają urząd pod opiekę młodych choć zasłużonych strażaków.

Obecny skład zarządu OSP w Chełmie Śląskim składa się z prezesa Mariusza Ganobisa, naczelnika Łukasza Kolny , zastępca naczelnika Tomasz Czernik, skarbnika Pawła Majda, sekretarz Kamil Borzucki. A w składzie Komisji Rewizyjnej zasiadają przewodniczący Tadeusz Kawecki oraz członkowie Rafał Borzucki, Marek Tuszyński

W dniu 22.03.2013 r. weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące polityki plików cookies.
By Chaqierek
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.osp.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.